TRÉNINKOVÉ PROGRAMY

Individuální trénink

Dle specifických potřeb klienta. 

Školička
Pro děti od 4 let, motorická průprava pro tenis, formou her. Akademie

Příprava dětí v menších skupinkách, program zahrnuje technickou, taktickou a základy mentální přípravy. 

Kondiční trénink skupinový

Rozvoj koordinace, rychlosti, síly, vytrvalosti a flexibility. 

Kondiční trénink individuální

Pro 1-2 kliety. Zaměření na specifické pohybové potřeby tenisu.